حضور خالقان سوزی در برنامه حالا خورشید

عصمت رستمی و بنفشه تقی پور خالقان شخصیتهای عروسکی سوزی هستند که به عنوان کارآفرین در برنامه حالا خورشید حضور پیدا کردند.

در این ویدئو : به معرفی کامل سوزی و خالقان آن پرداخته شده است.